Het verleden, heden en toekomst van het zaad

In Memoriam

IN MEMORIAM THEO VAN MULUKOM

Een vriend is heen gegaan
Op 7 februari 2018 overleed Theo van Mulukom, sinds vele jaren lid van het bestuur van Saet & Cruyt en uit dien hoofde ook intensief betrokken bij de ontwikkeling van Sow to Grow. Theo was ook voorzitter van 'Vrienden van Saet & Cruyt'. 

Theo had zijn roots in de tuinbouw, in Brabant in de champignoncultuur, zo laat zijn studiegenoot, collega in zaden en vriend Ton Enthoven weten. Uitstekend geschoold op de HAS in Den Bosch deed de jonge Van Mulukom zijn intrede in het zaadvak bij Pannevis, actief in de 'tuindershandel', het bedrijf waar hij trots op was. Pannevis, Sluis en Groot en later Zaadunie gaven het aangetreden talent volop kans zich verder te ontwikkelen.

Ikzelf als oud-directeur van de toenmalige NAKG, maar ook oud-collega Gerard Urselmann, herinner mij Theo als een uitgesproken deskundige op zaden voor de professionele afnemer, de specialiteit van Pannevis. Een collega naar wie, wanneer hij het woord nam, werd geluisterd. Dat was zo in de commissie Commerciële Aangelegenheden van de toenmalige NTZ, memoreerde Dick van der Zeijden van Bejo en ook in het bestuur van de NAKG. Mij staat nog glashelder voor ogen hoe Theo in de 'on going' discussie over het takenpakket van de NAKG uitlegde dat je de taken op een logische wijze kunt uitsplitsen en vervolgens kunt stapelen als was het een huis met eerdere verdiepingen. Voorzitter Frans Scholten zaliger gedachtenis voorzag dit verhelderende inzicht van de titel 'het huisje van Theo' en zo is dat in de herinnering van menigeen verankerd!

Zijn natuurlijke uitstraling als seedsman koppelde Theo aan een zeer innemende manier van omgaan met de ander. Aan de beraadslagingen over (hoe verder met) Saet & Cruyt bewaren wij als bestuur de beste herinneringen. Theo's altijd positieve insteek, stemmatig zo karakteristiek verwoord en vaak ook gepaard gaand met gepaste voorzichtigheid, zullen wij heel erg missen. Op de drempel staand van een geheel nieuwe opzet van Saet & Cruyt hadden wij ons medebestuurslid Theo zo graag gegund het succes ervan mee te maken.
Een vriend is heen gegaan. Wij treuren om zijn heengaan en wensen zijn naasten toe dat zij het verlies en daarmee het gemis van hun geliefde een plaats zullen kunnen geven.
ir. N.C.A. Koomen    

  • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
  • de_groot_en_slot.jpg
  • EnzaZaden.jpg
  • Hazera logo2.jpg
  • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
  • incotec.jpg
  • zwaan.jpg
  • syngenta.jpg