Het verleden, heden en toekomst van het zaad

In Memoriam


Overlijden Maarten Zwaan (1935-2017)


Met leedwezen laten wij u weten dat op maandag 18 september de heer Maarten Zwaan op 82-jarige leeftijd is overleden. De heer Zwaan was vanaf het ontstaan van Saet & Cruyt, vanaf ons verblijf in Andijk dus en daarna bij de zich ontwikkelende ambities naar een nieuwe opzet een groot voorstander van de plannen die nu in Enkhuizen gerealiseerd gaan worden. Voor die steun zijn wij zeer erkentelijk.

Als neef van de oprichter Rijk Zwaan van het gelijknamige groentezaadbedrijf in De Lier heeft Maarten met zijn belangstelling voor veredeling, planten in het algemeen, mede het fundament gelegd voor het huidige Rijk Zwaan. Als mede-eigenaar en directeur van Rijk Zwaan stak hij het belang van samenwerken, het uitstijgen boven het eigen belang, nooit onder stoelen of banken. Dat kon om onderwerpen gaan van meer zakelijke aard in het groentezaadvak maar zeker ook de World Seed Experience, het venster van het tuinzaadvak naar de maatschappij.

Van de support van Maarten voor de World Seed Experience hebben wij mogen profiteren. Daar zijn wij dankbaar voor. Zijn sympathieke persoon met zijn altijd aanwezige, oprechte belangstelling voor de ander zullen wij missen. Met verdriet in ons hart moeten wij nu een geliefd vakgenoot laten gaan.

Namens Seat & Cruyt, de Saetluyden en de World Seed Experience
Nico Koomen

  • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
  • de_groot_en_slot.jpg
  • EnzaZaden.jpg
  • Hazera logo2.jpg
  • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
  • incotec.jpg
  • zwaan.jpg
  • syngenta.jpg