Het verleden, heden en toekomst van het zaad

In Memoriam

In Memoriam Ger Karsch

Op 24 november 2020 is in Alkmaar overleden Gerrit Karsch in de leeftijd van 93 jaar.

Van 1971 tot 1986 was Ger, zoals hij werd genoemd, voorzitter van de Raad van Bestuur van Sluis & Groot/Zaadunie.
Hij was de eerste directeur van buiten de familie, die leiding gaf aan dit bedrijf. 

Velen herinneren Ger als een fijne man, met oog en belangstelling voor iedereen van hoog tot laag. Fameus waren zijn vrijdagmiddag-rondjes door het bedrijf. Hij bleef dan vaak even zitten op een zak zaad in de schoning om wat bij te kletsen. 

Ger was een pragmatisch mens, liep mededirectieleden/aandeelhouders niet voor de voeten en hield de mensen bijeen. Vak-gerelateerde zaken liet hij over aan de vak-directeuren, maar was altijd goed op de hoogte van wat er speelde, zowel intern als extern. Ook schuwde hij het niet om, wanneer nodig, in duidelijke bewoordingen aan te geven hoe hij over iets dacht.

Na zijn afscheid in juni 1986, waarbij hij werd benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau, was hij nog vele jaren lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Zaadunie.

  • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
  • de_groot_en_slot.jpg
  • EnzaZaden.jpg
  • Hazera logo2.jpg
  • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
  • incotec.jpg
  • zwaan.jpg
  • syngenta.jpg