Het verleden, heden en toekomst van het zaad

In Memoriam

In memoriam Jasper Veldhuijzen van Zanten

Op 20 mei 2018 overleed op 86-jarige leeftijd Jasper Engel Veldhuijzen van Zanten.
Ik leerde Jasper kennen bij mijn sollicitatie bij NAKG in 1973, nu 45 jaar geleden. Jasper was lid van het bestuur van NAKG, sinds 1961, dus vanaf de jeugdige leeftijd van 29 jaar. In 1980, 19 jaar later, werd Jasper opgevolgd door Leen Kraayeveld, zaliger gedachtenis. In de Commissie Toelating Groenterassen, de voorloper van de huidige Raad voor planterassen maakte ik Jasper als lid van de Commissie mee. Daar diende hij tot 1987, maar liefst16 jaar, het belang van het zaadvak.

In de reünistenbrief van het najaar van 2011 van SSR, de studentenvereniging waar Jasper in Wageningen lid van was, beschreef hij zijn studententijd, zijn levensoriëntatie, zijn afstuderen bij professor Wellensiek op de studie 'De geschiedenis van de zaadteelt in Nederland', zijn entree in het zaadvak en zijn loopbaan bij Sluis & Groot, later (bij de overname in 1980 door Sandoz) Zaadunie. In dit artikel maakte hij al melding van de intensieve discussies die hij had met bedrijven als Dupont, Nestle, Sanofi, ICI, Unilever etc. over octrooi- en kwekersrecht.

Ik heb in een aantal hoedanigheden met Jasper mogen samenwerken. De rode draad in dat samen optrekken was zijn erudiete geest, zijn open mind voor wat er op zijn pad kwam en zijn vermogen om zowel aandachtig te luisteren als immer boeiend te spreken. Jasper combineerde zijn veeleisende functie in de directie van het bedrijf met een grote inzet voor het algemeen belang. In het bedrijf was Research & Development hem op het lijf geschreven, met opvallende resultaten in de siergewassen en veel later nog aardbeien uit zaad waarmee het bedrijf ABZ de vleugels kon uitslaan. In het algemeen belang zijn de functies in NAKG-verband en de Commissie Toelating al genoemd. Daarnaast kon de NTZ, als zodanig, op hem rekenen en van daaruit het bestuur van Instituut voor Veredeling van tuinbouwgewassen (IVT), de besturing van (destijds) het INPLA-fonds en niet te vergeten zijn prominente rol in Assinsel, de internationale kwekersorganisatie die later in FIS (nu ISF) zou opgaan. 
Jasper maakte deel uit van de eerste groep Wageningers (met o.a. Jensma, Zwinkels, Van den Berkemortel en Van den Arend) die in het groentezaadvak hun intrede deden en daarmee het fundament legden voor de spectaculaire ontwikkeling die het zaadvak te wachten stond. Hij waardeerde echter als geen ander de voorgaande generatie die dit alles mogelijk maakte, waar Jan Koopman bij Sluis & Groot zo'n uitstekende representant van was.

Ik bewaar de beste herinneringen aan Jasper door zijn immer oprechte belangstelling, zijn waardevolle adviezen, zijn onvermoeibaar en onverhulde steun aan NAKG, zijn inzet ook voor het museum Saet & Cruyt (bedenker van de titel Saetluyden, donoren die het huidige Sow to Grow mede mogelijk hebben gemaakt), zijn vriendschap in de persoonlijke omgang en in het genootschap 'Les ami(e)s de semences'. 

Het proces van afscheid nemen een deze innemende en erudiete persoonlijkheid had zich door zijn ziekte al eerder aan ons opgedrongen, een proces dat zijn naasten het meest verdriet gedaan moet hebben. Wij wensen Jasper's echtgenote Rietje en kinderen en kleinkinderen toe dat zij het gemis van hun geliefde een plek zullen kunnen geven. 

ir. N.C.A. Koomen
oud-directeur NAKG/Naktuinbouw

(Tekst van de rouwadvertentie)
Dankbaar voor mijn bestaan nader ik tot het licht, de volheid , de alomvattende kracht, de liefde. Ik ontstijg mijn leven en ontdek dat ik een vorm ben van het universele leven, een uitdrukking van de goddelijke energie.

Bedroefd en dankbaar geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze dierbare vader, schoonvader en grootvader.

Jasper Engel Veldhuijzen van Zanten

Officier in de Orde van Oranje Nasseau


Enkhuizen, 11 april 1932                                                     Hoorn , 20 mei 2018

              Rietje Veldhuijzen van Zanten-de Kok
              Elzemarieke Veldhuijzen van Zanten +
              Nanette Veldhuijzen van Zanten en Mahoud Zergui
              Amar, Safir
              Bertan Veldhuijzen van Zanten en Ciska Rippen
              Daan 

De herdenkingsdienst vindt plaats op vrijdag 25 mei om 14:00 uur in de Lutherse Kerk, Ramen 4 te Hoorn. Vanaf 15.30 uur is er gelegenheid voor ontmoeting en condoleance in de foyer van Schouwburg Het Park, Westerdijk 4 te Hoorn

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.
Wij zorgen zelf voor bloemen.

Correspondentieadres:
Martien Weel Uitvaartzorg
t.a.v. fam. Veldhuijzen van Zanten
Driebomenlaan 318, 1624 BW Hoorn 

  • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
  • de_groot_en_slot.jpg
  • EnzaZaden.jpg
  • Hazera logo2.jpg
  • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
  • incotec.jpg
  • zwaan.jpg
  • syngenta.jpg