Het verleden, heden en toekomst van het zaad

In Memoriam

1 maart 2023

In Memoriam Pieter de Vries

Zeer onlangs is onze oud-voorzitter Pieter de Vries in de leeftijd van bijna 79 jaar overleden. Pieter leidde het bestuur van Saet & Cruyt van 2004 tot 2014. Hij deed dat met toewijding, geduld en charme maar vooral met respect voor ieder met wie hij samenwerkte. De vergaderingen onder zijn leiding, zo heb ik ervaren, waren een genoegen. Met name de jaarlijkse bijeenkomsten van Saet & Cruyt op de bovenverdieping van het Poldermuseum in Andijk.

Het voorzitterschap van Pieter stond in het teken van de toekomst. Hoe we vanuit de pioniersfase van verzamelen en bewaren de stap konden gaan maken naar het ontsluiten van de collectie om er het venster van het zaadvak mee te openen en er een educatieve functie mee te kunnen gaan vervullen. Dat was van het begin af, sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw, de bedoeling. Een locatie in Enkhuizen zou daarbij zeer behulpzaam zijn was het idee van eenieder die er bij betrokken was.

Pieter ondernam als voorzitter talrijke pogingen om een onderkomen in Enkhuizen te vinden en klopte daarvoor diverse malen bij de het stadsbestuur aan. Hoewel het onder zijn voorzitterschap niet is gelukt was het bij de gemeente goed bekend wat Saet & Cruyt wilde. Dat heeft ongetwijfeld bijgedragen om in aanmerking te komen voor het Weeshuis. Daarmee begon het tweede leven van Saet & Cruyt, nu Sow to Grow en werd recht gedaan aan al die jaren onvermoeibaar streven. Van het Saet & Cruyt bestuur, haar voorzitter Pieter de Vries in het bijzonder. 

Pieter vervulde een bijzondere rol bij Sluis & Groot/Zaadunie. Voor de toenmalige directie en de medewerkers. Zijn inzet voor het pensioenfonds van het bedrijf was buitengewoon en voor mij leek het dat moeilijke vraagstukken nog al eens bij Pieter terecht kwamen. Zijn collega's van toen hebben dat ook bevestigd. Als oud-directeur van NAKG heb ik met Pieter mogen samenwerken en gezien hoe hij met geduld en volharding 'kwesties' tot een oplossing wilde en ook kon brengen. 

Wij verliezen in P.A. de Vries, door intimi veelzeggend 'pa' de Vries genoemd een onvermoeibaar pleitbezorger voor de transitie naar waar wij met Sow to Grow nu staan. Een Vriend met grote verdiensten voor het zaadvak is heen gegaan. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn geliefden die Pieter moeten missen. In het bijzonder naar zijn echtgenote Len die ik zo vaak (met het zelfde geduld) aan de telefoon kreeg. Wij wensen hen sterkte en hopen dat zij dit gevoelige verlies een plek te kunnen geven.

Nico Koomen 

  • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
  • de_groot_en_slot.jpg
  • EnzaZaden.jpg
  • Hazera logo2.jpg
  • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
  • incotec.jpg
  • zwaan.jpg
  • syngenta.jpg