Het verleden, heden en toekomst van het zaad

Nieuws

Sow to Grow Nieuwsbrief 28-02-2018

De voortgang. 

In en rond het weeshuis.
In en rond het weeshuis in de Westerstraat wordt hard gewerkt aan ‘Sow to Grow’. De schilder is klaar met zijn werkzaamheden en de kamers/zalen zijn allemaal van een frisse kleur, vooral in groentinten, voorzien. Kleuren die een relatie hebben met de kleuren in het logo. De oude vloerbedekking is verwijderd met dank aan de vrijwilligers en nieuwe vloeren zijn al gedeeltelijk gelegd.
Het is nu wachten op elektrische aansluitingen, het opnieuw aanbrengen van plafondplaten en dan kan Kexcom in het weeshuis beginnen met de inrichting van de experience. Niet dat ze bij Kexcom stil gezeten hebben. Integendeel, er wordt achter de schermen hard gewerkt en we hebben al diverse voorproefjes gehad van de snippets. Het wordt mooi en informatief!
De schacht voor de liftkoker is na enige bouwkundige problemen ook vrijgemaakt. De lift kan en mag binnenkort geplaatst worden.

De collectie.
De groep vrijwilligers, die zich bezig houdt met het depot en dus de opslag van de collectie, is druk bezig de stukken te verplaatsen van het depot op de Schepenwijk naar de ruimte in het weeshuis. Een hele klus temeer daar de depotstukken in het zicht komen van de bezoekers van Sow to Grow’. Dus extra netjes. Niet alleen moet alles opnieuw verplaatst worden, maar ook elektronisch ingevoerd.
Het bestaande depot zal verkocht worden.

De opening.
Het bestuur heeft besloten de officiële opening los te zien van de publieksopening. Dit gezien de erg korte termijn van de voorbereiding op de officiële opening. En daarmee wordt tevens het risico vermeden dat experience op de geplande openingsdatum niet of niet helemaal klaar is.
Gekozen is nu om te streven naar een proefopening begin april. De publieksopening zo mogelijk eind april, maar in ieder geval vóór de Hemelvaartsdag. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 14 en zaterdag 15 september 2018.
Dit geeft de mogelijkheid om gedurende de zomer aanloopproblemen op te lossen.
Er wordt gewerkt aan de plannen rond de officiële opening. We zullen u op de hoogte houden.

Het voorplein.
Er is een concept ontwerp gemaakt voor de herindeling van het voorplein aan de Westerstraat. De eisen zijn niet gering. Het moet passen in de historie van het weeshuis, associaties hebben met ‘Sow to Grow’, nieuwsgierig maken en uitnodigen tot een bezoek aan de experience. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de wensen van restaurant Onder de Wester, zeker ten aanzien van het terras.
Ook moet de eigenaar van het weeshuis en de Gemeente Enkhuizen nog toestemming geven
En last but not least het moet ook nog financieel haalbaar zijn. Geen gemakkelijke taak voor het groepje vrijwilligers dat zich met het voorplein bezig houdt. Een regelrechte uitdaging.
Zeer binnenkort zal gekozen worden voor het definitieve ontwerp dat voor goedkeuring naar de Gemeente Enkhuizen gestuurd zal worden. 

De beheerder.
Door het bestuur is een beheerder aangesteld in de persoon van Johan Visser. Johan is gedurende zijn werkzame leven in dienst geweest bij Syngenta als facility planner.
Zijn taak is het managen van de activiteiten in en rond het weeshuis, nu in de voorbereidende fase maar straks ook in de uitvoerende fase.

Gastheren/gastvrouwen.
Er is een grote behoefte aan vrijwilligers die als gastheer/gastvrouw in ‘Sow te Grow’ kunnen optreden. Voor een opleiding wordt gezorgd.
De vrijwilliger wordt het visitekaartje van de experience!
Gerard Meijerink noteert graag uw naam.

Doorkijkje in het nieuwe depotDe Filmzaal
  • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
  • de_groot_en_slot.jpg
  • EnzaZaden.jpg
  • Hazera logo2.jpg
  • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
  • incotec.jpg
  • zwaan.jpg
  • syngenta.jpg