Het verleden, heden en toekomst van het zaad

Tentoonstelling

De Zaaier

Vanaf oktober t/m maart 2016 is in het Nationaal Museum Saet & Cruyt te Andijk de tentoonstelling ‘De Zaaier’ te zien.

 Het vertrouwde beeld van de zaaiende boer op het ‘zaailand’ is al enige tijd verdwenen. Het symbool van de zaaier is echter nog zeer nadrukkelijk in onze cultuur aanwezig.
Dit blijkt uit de collectie die Gérard Urselmann uit Enkhuizen sedert 1985 heeft verzameld (en hij is nog niet uitverzameld!).
Een klein, maar gevarieerd deel van zijn grote collectie wordt nu tentoongesteld in dit museum.

De rij van attributen waar de zaaier op staat afgebeeld is nagenoeg eindeloos. Denk bijvoorbeeld aan boekmerken, biermerken (gerst!), jeneverflessen, radio's, klokken, vaandels, wandelmedailles, penningen, geld, prentbriefkaarten, postzegels, schilderijen (Van Gogh), grafiek, beelden enz.
En niet te vergeten de diverse zaadbedrijven die het symbool van de zaaier in hun beeldmerk voeren.

De zaaier is een teken van nieuw leven, symbool van een hoopvolle toekomst. Symbool ook waar de agrarische wereld en daarmee de voedselproductie en andere producten van de land- en tuinbouw hun bestaansrecht aan ontlenen. Maar anderzijds ook weer een beeld van een achterhaalde werkmethode, zeker in de westerse wereld.

Ook in de Bijbel speelt de gelijkenis van de Zaaier een prominente rol. En daarmee ook een eindeloze gevarieerdheid in afbeeldingen die te maken hebben met deze gelijkenis. En deze lijn zet zich ook door in vele scholen die DE ZAAIER als logo voeren in woord en/of beeld.

Het museum is gevestigd in het Poldermuseum in Andijk.
Het is van 1 oktober tot 1 mei geopend op de zondagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur.

Rondleidingen van groepen op andere tijden zijn mogelijk.
Maak een afspraak via email: info@saetencruyt.nl of per telefoonnummer 0228 592 227.

  • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
  • de_groot_en_slot.jpg
  • EnzaZaden.jpg
  • Hazera logo2.jpg
  • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
  • incotec.jpg
  • zwaan.jpg
  • syngenta.jpg