Het verleden, heden en toekomst van het zaad

Het museum

Het museum

Tentoonstellingen over heden en verleden

Het museum Saet & Cruyt

Saet & Cruyt is het museum in Nederland waar het vroeger en het nu van de teelt, de bewerking, de verpakking en de verkoop van tuinbouwzaden en plantaardig uitgangsmateriaal wordt getoond en uitgelegd voor een breed publiek, zowel nationaal als internationaal. Tevens is er speciale aandacht voor de tuinbouwkundige historie van West-Friesland. Het museum wil haar bezoekers zowel informeren over het belang van uitgangsmateriaal als nationaal (export)product als over de historie die er aan ten grondslag ligt. Tevens wil het museum jongeren interesseren voor een baan in de Nederlandse zaadindustrie.

Ontwikkelingen in het tuinzaadvak

Het museum is ontstaan doordat enkele voormannen uit het Nederlandse tuinzaadvak zich midden jaren 70 realiseerden dat het zaadvak voor grote veranderingen stond. Door fusies en samenwerkingsverbanden ontstond er steeds meer schaalvergroting. Maar ook omdat buitenlandse investeerders veel meer invloed kregen op de traditionele familiebedrijven, die hierdoor grotendeels dreigden op te gaan in grote internationale concerns. Daarom hebben zij besloten de historie vast te leggen in een museum.

Industriële zaadproductie

In de loop der tijd deden steeds meer industriële processen hun intrede in de zaadindustrie. De veranderingen die dit meebracht waren ongekend en zorgden voor een keerpunt in het zaadvak. Deze ontwikkeling, van ambachtelijke selectie en productie naar wetenschappelijke veredeling en industriële bedrijfsvoering, komt in het museum duidelijk naar voren.

Andijk, de bakermat van het zaadvak

In West-Friesland, de bakermat van het Nederlandse zaadvak, is langs de dijk van Andijk het Nationaal museum Saet & Cruyt gevestigd in een mooie historische tentoonstellingsruimte. Hierin zijn, met behulp van Plantum NL, de overkoepelende organisatie van de Nederlandse zaaizaadindustrie, vele voorwerpen en curiosa tentoongesteld die de geschiedenis en de ontwikkeling van het zaadvak in Nederland weergeven. Dit maakt het Nationaal Museum Saet & Cruyt tot een uniek museum dat het bezoeken zeker waard is.

  • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
  • de_groot_en_slot.jpg
  • EnzaZaden.jpg
  • Hazera logo2.jpg
  • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
  • incotec.jpg
  • zwaan.jpg
  • syngenta.jpg