Het verleden, heden en toekomst van het zaad

Anbi

Ref punt 8.
Activiteiten JAARVERSLAG 2013
Het museum draait vrijwel geheel op vrijwilligers. Naast het bestuur van de stichting is er ook werkcommissie actief om alle activiteiten vorm te geven.

Verslag werkcommissie

De werkcommissie komt regelmatig (12 x) bij elkaar om het beheer van het museum in goede banen te leiden. Dat varieert van het organiseren van rondleidingen, het fysiek beheer van gebouw, inrichting en collectie tot het onderhoud van de eigen website en de PR. Elk jaar wordt ook gezorgd voor een wisseltentoonstelling die opent tijdens het museumweekend. Afgelopen jaar was dat het geval op 6 april. Het landelijk thema was ‘Doe een Museum’. De werkcommissie haakte daarop in door het samenstellen van een tentoonstelling ‘Bladgroenten’. Tijdens de opening (op 6 april) hield J. Schrijver van de Lepelaar uit Sint- Maarten een inleiding over ‘Tuinbouw op Biologische Basis’. Deze opening werd door ongeveer 30 personen bezocht.
Stands werden verzorgd tijdens het Holland Flower Festival in Bovenkarspel (februari/maart) en de open dag van het 75-jarig bestaan van de Enza (14 september). Tijdens die open dag werden vijf nieuwe Vrienden geworven.
Aan het Boomkwekerijmuseum te Boskoop werd zaad geleverd voor een expositie aldaar.
Het repareren van de unieke collectie gipsmodellen werd afgerond.

Veel aandacht vroeg het gebruiksvriendelijker maken en het update houden van de website. De werkzaamheden daaraan konden nog niet worden afgerond. De digitale beeldbank blijkt gezien de bezoekersaantallen (3000-3500 per jaar) in een behoefte te voorzien. In deze wordt samengewerkt met Zijper Beeldbank Beheer Systeem, een activiteit van het Zijper Museum. Aan de bank worden steeds objecten toegevoegd, de teller staat nu op 3419 objecten.

Zitting werd genomen in de PR-commissie van het Poldermuseum. Deelgenomen werd aan de ontwikkeling van een folder van het VVV Machtig Mooi West-Friesland. Een nieuwe, eigen folder in het Engels en Nederlands kwam gereed: Zonder zaad geen toekomst. No future without seeds.
In voorbereiding zijn gesprekken met directeuren en ex-directeuren van zaadbedrijven om op die manier een archief met oral-historie op te bouwen. Meegewerkt werd aan een artikel over het museum in het blad Landleven.

Verslag bestuur

Het bestuur kwam drie maal bijeen waarvan een keer samen met de werkcommissie. Voorts zijn wij aangesloten bij de Stichting Samenwerking Musea Oostelijk Westfriesland, Noordkop en Texel en worden regelmatig bijeenkomsten gevolgd van de Provinciale Cultuur Compagnie Noord Holland. Naast aandacht voor de lopende zaken zoals o.a. het rondkrijgen van het jaarlijkse exploitatiebudget alsmede het overleg met het Bestuur van het Polder Museum en de Stichting Oud Andijk, vroegen de volgende punten extra aandacht.

Saet & Cruyt Experience

Op speciaal initiatief van (drie zaadbedrijven, Zuiderzeemuseum (Enkhuizen) en Saet & Cruyt) werd een project gestart om op het terrein van het Zuiderzeemuseum een gebouw te realiseren met daarin een beeld van verleden, heden en toekomst van het zaadbedrijf met o.a. als doel de sector neer te zetten als aantrekkelijk werkgebied voor jongeren; te promoten als topsector en een aantrekkelijke ontvangstongelijkheid te creëren voor bedrijven. Een extern bureau rondde een haalbaarheidsonderzoek af en in april kwam een wervingsbrochure: De Saet & Cruyt Experience. Voedsel en bloei voor de hele wereld, gereed die diende voor een nadere acquisitie en fondsenwerving. Inmiddels heeft de branche organisatie Plantum positief gereageerd en is de fondsvorming in volle gang.

Culturele ANBI

Onze stichting heeft sinds 1 januari 2013 de status Culturele ANBI. Dit houdt in dat we voor minstens 90 procent actief zijn op cultureel gebied. Particulieren mogen in dat geval in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken. Dit houdt voor ons wel een aantal verplichtingen in omdat per 1 januari 2014 de regelgeving voor ANBI’s verandert. Er komen een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben midels transparantie het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Wij kunnen en zullen aan die voorwaarden voldoen.

Registratie

Ons museum beschikt sinds 18 oktober 2010 over een voorlopige registratie in het Museumregister Nederland. Die registratie is drie jaar geldig. In die tijd zou aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan. Voor een deel lagen die op het terrein van klimaatcontrole en lichtcondities in de expositieruimte.Vanwege de ontwikkelingen eerder genoemd hebben we aan het Museumregister Nederland verzocht om een verlenging van de voorlopige registratie, omdat investeringen in de huidige expositieruimte ons als niet opportuun voorkomen. Ultimo 2013 werd die verlenging verleend, zij het onder voorwaarde van een nog door ons te maken zelfanalyse en een audit door het Museumregister in het voorjaar van 2014.

  • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
  • de_groot_en_slot.jpg
  • EnzaZaden.jpg
  • Hazera logo2.jpg
  • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
  • incotec.jpg
  • zwaan.jpg
  • syngenta.jpg