Het verleden, heden en toekomst van het zaad

Anbi

ANBI-Gegevens

Onze stichting heeft sinds 1 januari 2013 de status Culturele ANBI. Dit houdt in dat we voor minstens negentig procent actief zijn op cultureel gebied. Als gevolg hiervan geldt voor particulieren en ondernemingen een bijzondergunstige regeling voor hun gift bij de aangifte Inkomstenbelasting respectievelijk Vennootschapsbelasting. Voor meer details van de regeling zie www.belastingdienst.nl
Dit houdt ook in dat de Belastingdienst ons verplicht vanaf 1 januari 2014 een aantal gegevens op onze site te publiceren.

Die gegevens gaan hierbij;

 1. Stichting Saet en Cruyt, gevestigd te ’s-Gravenhage, kantoorhoudend De Dolfijn 37K te 1601 KE Enkhuizen.
 2. Fiscaal nummer: 8050.60.984
 3. Contactadres: hvw1(at)msn.com en/of info(at)saetencruyt.nl
 4. Bestuurssamenstelling: H.J. van Wielink, voorzitter; Mark Dekker, secretaris; P.J.J. Eenhuizen, penningmeester en vice-voorzitter en leden: ir. N. Koomen;  T.C.M. van Mulukom en M.W. van Buuren.
 5. Beleid. Het Nationaal Museum Saet & Cruyt toont in een permanente tentoonstelling de natuurlijke cyclus van het zaad, de geschiedenis en de achtergronden van het zaadvak in Nederland. Bovendien worden in wisselende exposities speciale thema’s uit het zaadvak belicht, zoals bijvoorbeeld de biotechnologie. De stichting verkrijgt haar inkomsten uit entreegelden, donateurs (vereniging vrienden van museum Saet & Cruyt) en sponsoren. Het bestuur beheert het vermogen en bestemt alle inkomsten ter besteding van de uitgaven.
 6. Beloningsbeleid. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder geldelijke beloning. Er is wel een regeling om gemaakte kosten te vergoeden.
 7. De stichting hanteert de volgende doelstelling: door middel van een levendige presentatie de geschiedenis en de actualiteit van de nationale teelt, verdeling en verpakking en verhandeling van tuin- en landbouwzaden en ander plantaardig uitgangsmateriaal, met nadruk op de tuinbouw en met aandacht voor de tuinbouwkundige historie te tonen en herkenbaar te maken; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 8. Verslagen Activiteiten 2013 en Activiteiten 2014. (Klik op de betreffende link). 
 9. Finaciële verantwoording 2013 klik hier (volgt ná vaststelling Jaarrekening 2013, uiterlijk 6 maanden na afsluiting kalenderjaar)
 • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
 • de_groot_en_slot.jpg
 • EnzaZaden.jpg
 • Hazera logo2.jpg
 • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
 • incotec.jpg
 • zwaan.jpg
 • syngenta.jpg